Акція  ТРЦ NIKOLSKY: «Розіграш подарунків до Дня Міста»

Офіційні Правила та Умови участі.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються терміни, які мають наступне значення:

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю “ТРЦ НІКОЛЬСЬКИЙ” – юридична особа, створена та зареєстрована згідно з законодавством України, місцезнаходження: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 2-А, ІПН 381609220315, номер свідоцтва 200136531

1.2. «Організатор» – особа, що організовує проведення Акції та виконує інші покладені на неї цими Правилами функції.

1.3. «Виконавець» – особа, що вручає Переможцю Акції Заохочення та виконує інші покладені на неї цими Правилами функції.

1.4. “ТРЦ НІКОЛЬСЬКИЙ” – Торговельно-розважальний центр, що знаходиться за адресою м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 2-А.

1.5. «Територія проведення Акції» – територія, на якій діють умови Акції та/або акційної пропозиції.

1.6. «Акція» – маркетинговий захід під назвою «Розіграш подарунків до Дня Міста», що проводиться згідно з  умовами цих Правил.

1.7. «Правила Акції» або «Правила» – цей документ, умови якого викладені нижче.

1.8. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» – строк (період часу), протягом якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах.

1.9. «Учасник Акції» – фізична особа, яка відповідає вимогам, зазначеним в Розділі 3 цих Правил, належним чином виконала всі Умови участі в Акції, зазначені в Розділі 4 даних Правил.

1.10. «Переможець Акції» – Учасник Акції, який в порядку, передбаченому цими Правилами, набув право на отримання Заохочення.

1.11. «Партнер» – магазини, що знаходяться на території ТРЦ Нікольський та які надають можливість Переможцю Акції, на умовах цих Правил, обміняти подарунковий Сертифікат на відповідні товари.

1.12. «Резервний переможець Акції» – Учасник Акції, який в порядку, передбаченому цими Правилами, набув право на отримання Заохочення у випадку, якщо Переможець Акції відмовився від отримання Заохочення або у випадку неможливості зв’язатися з Переможцем Акції за номером телефону або засобами електронної пошти, зазначеними Учасником Акції, або в разі, якщо Учасник Акції не виконає умови п. 8.4. цих Правил.

1.13. «Подарунок» або Заохочення – визначена Організатором річ, яку Учасник Акції має можливість отримати у власність у випадку виконання ним умов Акції, зазначених у Розділі 4 цих Правил.

2. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Організатором та Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЦ НІКОЛЬСЬКИЙ».

2.2. Строк проведення Акції – з 12:00 «09» серпня 2023 року по 18:00 «23» серпня 2023 року включно.

2.3. Акція проводиться на території ТРЦ НІКОЛЬСЬКИЙ.

3. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

3.1. В Акції приймають участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам Акції.

3.2. Акційні умови поширюються виключно на осіб, які в сукупності відповідають наступним умовам:

3.3. Обмеження на участь у Акції:

3.3.1. Не можуть бути Учасниками Акції:

3.4. Організатор залишає за собою право формування остаточного списку Учасників Акції, згідно з умовами, визначеними у даному Розділі 3 Правил.

3.5. Право на участь у Акції, а також на отримання Заохочення за Акцією не може бути уступлено/передано Учасником Акції третім особам.

3.6. Виплата Переможцю Акції грошового еквіваленту номіналу Сертифікату не передбачена та не допускається.

4. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ

4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає всім вимогам Розділу 3 даних Правил, необхідно:

4.2. Учасник Акції може збільшувати імовірність отримання Заохочення шляхом збільшення кількості чеків.

4.3. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови Акції та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.

4.4. Учасник Акції може отримати Заохочення, якщо належним чином виконав всі умови Акції.

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

5.1.1. Подарунки або Заохочення – це перелік товарів, наданих Партнерами Організатора, що будуть розігруватись серед Учасників Акції шляхом випадкового жеребкування.

5.3. Оподаткування вартості Заохочення проводиться відповідно до чинного законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою.

5.4. Організатор Акції залишає за собою право змінити загальний Фонд Заохочень Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами.

6. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

6.1. Інформування про умови Акції згідно з даними Правилами здійснюється наступним чином:

6.1.1. шляхом їх розміщення на Інтернет-сайті www.nikolsky.com.ua;

6.1.2. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до відповідного працівника в ТРЦ НІКОЛЬСЬКИЙ;

6.1.3. шляхом їх розміщення у соціальних мережах Facebook та Instagram.

6.2. Дані Правила, а також передбачена п. 6.1. даних Правил інформація можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції шляхом їх затвердження Організатором та інформування будь-яким із способів, зазначених у п. 6.1. даних Правил.

7. ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ У РОЗІГРАШІ ЗАОХОЧЕННЯ

7.1. Учасники Акції, які відповідають вимогам пунктів 3.1. та 3.2. даних Правил та виконали умови пункту 4.1. даних Правил, автоматично стають учасниками Акції та приймають участь у розіграші Подарункового сертифікату.

8. УМОВИ, ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТУ

8.1. Визначення Переможця Акції проводитиметься серед Учасників Акції, які виконали умови п. 4.1. цих Правил, 23 травня 2023 року з 19:00. Час проведення може змінюватись.

8.2. Визначення Переможця Акції, який набуває права на отримання Заохочення Акції, здійснюється Організатором методом випадкової вибірки у приміщенні Організатора Акції за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 2-А серед всіх Учасників Акції, які набули шансу/шансів на участь в Акції та отримання Заохочення Акції згідно з Розділом 4 даних Правил.

8.3. Якщо Переможець Акції не є присутнім під час визначення Переможця Акції, право на отримання Заохочення переходить до обраного методом випадкової вибірки Резервного Переможця Акції. Якщо Резервний Переможець Акції також не є присутнім під час визначення Переможця Акції, право на отримання Заохочення переходить до наступного за списком Резервного Переможця Акції і так далі.

8.4. Переможець/Резервний Переможець Акції зобов’язаний особисто з’явитися до Організатора на території проведення Акції, та:

– надати Організатору копії наступних документів: паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

– підписати заяву-підтвердження про отримання Заохочення Акції та згоду на отримання, обробку (в т.ч. публікації фото на офіційному сайті та в соціальних мережах) та зберігання його персональних даних (П.І.Б., паспортні дані, інформацію з облікової картки платника податків, контактний номер телефону) Організатором Акції та третіми особами, залученими Організатором для проведення Акції (далі – «Документи»).

8.5. Відмова у наданні письмового дозволу, передбаченого п. 8.4. цих Правил, позбавляє Переможця Акції права на отримання Заохочення та вважається відмовою Переможця Акції від отримання ним відповідного Заохочення. У такому випадку право на отримання відповідного Заохочення переходить до наступного за списком резервного Переможця Акції, як передбачено п.8.3. даних Правил. Будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором.

8.6. Після виконання Переможцем Акції всіх умов п. 8.4. даних Правил представник Організатора узгоджує з ним дату та час вручення Заохочення. Місцем вручення Заохочення є ТРЦ НІКОЛЬСЬКИЙ.

8.7. Якщо Переможець Акції відмовляється від Заохочення, Організатор не компенсує вартість Заохочення іншими засобами (грошима/товаром/послугами та ін.).

8.8. Заохочення отримує лише той Переможець Акції, який має право на його отримання згідно з умовами цих Правил і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець Акції з будь-яких причин не може отримати Заохочення Акції особисто, він не має права передати (в тому числі у спадщину або уступити) своє право на отримання Заохочення будь-якій третій особі.

8.9. Організатор Акції не відповідає за будь-які витрати Переможця Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочень і не відшкодовує таких витрат.

8.10. Результати визначення Переможця Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

8.11. Організатор Акції гарантує об’єктивність визначення Переможця Акції.

8.12. Відповідальність за належне проведення вибору Переможця Акції несе Організатор.

8.13. Організатор Акції не несе ніякої відповідальності щодо подальшого використання Заохочення Переможцем Акції після його отримання.

8.14. Ці правила жодним чином не порушують прав та свобод Учасників Акції.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ

9.5. Права Учасника Акції:

9.5.1. Ознайомитися з Правилами.

9.5.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

9.5.3. Отримати інформацію про зміни Правил в передбаченому Правилами порядку.

9.6. Обов’язки Учасника Акції:

9.6.1. Дотримуватись умов Акції у відповідності до цих Правил.

10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ

10.5. Обов’язки Організатора:

10.5.1. Здійснити надання Подарункового сертифікату Переможцю Акції відповідно до цих Правил. 10.6. Права Організатора:

10.6.1. Відмовити у наданні Заохочення за Акцією Переможцю Акції у випадку недотримання ними умов цих Правил.

10.7. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в т.ч. оголошення війни, блокади, суттєві зміни у законодавстві та інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин. Факт дії таких обставин повинен бути підтверджений відповідним документом Торгово-промислової палати України чи іншого компетентного органу.

10.8. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочення за Акцією. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. Рішення Організатора Акції щодо визначення Учасників Акції та Переможця Акції є остаточними і не підлягають оскарженню.

10.9. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції інформації, в т.ч. контактної інформації для зв’язку з ними.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Заохочення за Акцією не надається Учаснику Акції у випадках, передбачених Правилами.

11.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

11.3. Організатор залишає за собою право достроково припинити (скасувати), зупиняти проведення Акції та змінювати дані Правила.

11.4. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори або в будь- який інший спосіб не контактувати з Учасниками Акції.

11.5. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою згоду на отримання Заохочення за Акцією на умовах та в порядку, визначених цими Правилами. У разі невиконання умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції.

11.6. Отримання Заохочень, зазначених в п. 5.1. даних Правил, допускається лише особою, яка визнана Переможцем Акції. Якщо Переможець Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції (в т.ч. номер телефону або інша інформація про Учасника Акції була змінена або була вказана невірно, або тощо) не має можливості отримати Заохочення, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних компенсацій або інших виплат від Організатора Акції.

11.7. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість Переможцем Акції скористатись наданим Заохоченням Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочень Акції.

11.8. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п. 6.1. даних Правил.

11.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

12.1. Приймаючи участь в Акції та надаючи Організатору передбачену цими Правилами інформацію, Учасник Акції підтверджує надання своєї згоди Учасника Акції Організатору на обробку та безкоштовне використання наданих ним персональних даних, а саме: ім’я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, а також інші передбачені цими Правилами дані, обробка яких не заборонена законом, а також на обробку персональних даних в інших випадках, передбачених Правилами. Приймаючи участь в Акції та надаючи Організатору передбачену цими Правилами інформацію, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання інформації про себе Організатором /залученими ним третіми особами, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Переможця Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Згода Переможця Акції на будь-яке правомірне використання інформації щодо нього, яка надана відповідно до цих Правил, є остаточною та не потребує отримання додаткових підтверджень, заяв тощо та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших дій.

12.2. Кожен Переможець Акції погоджується з тим, що надані ним персональні дані, отримані відповідно до цих Правил, обробляються Організатором виключно з метою проведення Акції, в тому числі з метою виконання вимог чинного законодавства щодо податкового та бухгалтерського обліку. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання і протягом періоду проведення Акції. Персональні дані Переможця Акції будуть зберігатися протягом строку, передбаченого законодавством України, в тому числі для виконання цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

12.3. Обробка персональних даних, отриманих відповідно до цих Правил, може здійснюватися Організатором з умовою збереження конфіденційності згідно з вимогами чинного законодавства.

12.4. Організатор не несе відповідальність за захист персональних даних, розміщених самостійно Учасником/Переможцем Акції, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій.

12.5. Переможець Акції може відкликати згоду на обробку персональних даних Організатором, надіславши Організатору відповідну заяву в письмовій формі за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 2-А, але при цьому такий Переможець Акції втрачає право на участь в Акції та отримання Заохочення за Акцією.